Bomen en beplantingen kazerneterreinen Ede

Op de voormalige Kazerneterreinen in Ede ontwikkelt de gemeente Ede een nieuwe wijk. Op de kazerneterreinen in Ede is het bijzonder mooi wonen en werken in een groene en monumentale omgeving. Ook kleine bedrijven en het World Food Center krijgen op de kazerneterreinen een plek. In een paar minuten loopt u vanaf de kazerneterreinen zo de Veluwse natuur in, staat u midden in het centrum of stapt u op intercitystation Ede-Wageningen op de trein naar Arnhem, Utrecht of Amersfoort.  De gemeente Ede maakte plannen die passen in deze sfeer en met behoudt van zo veel mogelijk bestaand groen. De mensen van LooHorst Landscaping planten bomen, heesters en bosplantsoen op veel plekken op de kazernes. Smink Infra verzorgt het grond- en straatwerk en in een mooie samenwerking wordt de bodem klaar gemaakt voor het plantwerk.

Projectdetails
Dienst
Boomverzorging, Plantwerk en Nazorg
Opdrachtgever
Gemeente Ede i.s.m. Smink Infra en Hoornstra
Ontwerper
Gemeente Ede
Projecttype
Planten van bomen en heesters met meerjarige nazorg
Omvang
ca. 1.000 st bomen en 7.500 st heesters en bosplantsoen, 2 ha inzaaien grassen en kruiden
Uitvoering
2020-2025
Plan van aanpak voor flora, fauna en kwaliteit

De basis voor de uitvoering van dit mooie werk is gelegd met een gedegen plan van aanpak. Daarin is door de mensen van LooHorst gefocust op een goede manier van behouden en beschermen van bestaande bomen en beplanting. De flora en fauna wordt zowel vooraf als tijdens de uitvoering door gecertificeerde medewerkers in kaart gebracht en het werk wordt er op afgestemd. Daarin heeft de ETW-er van LooHorst een belangrijke rol, ook naar de medewerkers en machinisten van Smink. Want we zijn het er over eens, goed groen begint in de basis met een goede grondbewerking.

Ga gelijk naar onze vacatures

Zorgvuldige logistiek

We zijn het er snel over eens, een goede logistiek, van de kwekerij tot en met het planten is van essentieel belang. Er mag onderweg niets fout gaan. En ook de behandeling van de bomen op het depot en vervolgens de verplaatsing naar de plantplek wordt door de vakmensen van Loohorst met grote zorgvuldigheid gedaan. E

ETW-ers en andere vakmensen

Projecten als deze vragen om mensen met veel vakmanschap. Omdat we werken volgens het handboek bomen en de uitgangspunten van Groenkeur Boomverzorging, staat een klus als deze altijd onder aansturing van een boomverzorger met het certificaat  European Treeworker(ETW). Maar ook onze hoveniers weten prima met bomen en plantsoen om te gaan. Voor zowel de boomverzorgers als de hoveniers betekend werken bij LooHorst een mooie variatie aan werkzaamheden in alle onderdelen van de buitenruimte.

Maaibeheer kruidenvegetaties

De voormalige kazerneterreinen in Ede kennen inmiddels een grote variatie aan cultuurlijk en natuurlijk groen. Voor het beheer en onderhoud van de natuurlijk kruidenvegetaties is maaibeheer nodig in handwerk en met specifiek licht materieel. Daarop heeft LooHorst het antwoord.

Niet alleen met de benodigde machines, maar ook met machinisten die begrijpen waar ze mee bezig zijn. Zoals Silvana die hier met de zogenaamde bandhooier aan het werk is.

De eerste jaren na de aanleg of ingezette ontwikkeling vormt maaien en afvoeren het belangrijkste beheer. Zodra de bodem minder voedselrijk is zullen er meer verschillende soorten grassen in het grasland opkomen en krijgen kruiden de kans zich te ontwikkelen. Dit wordt ook wel verschralend maaibeheer genoemd.

Afvoeren van het maaisel

Afvoeren van maaisel is cruciaal, want dit zorgt voor de afvoer van voedingsstoffen als stikstof en fosfaat. Als er meer ontwikkeling is opgetreden kan er later worden gemaaid en ook dan wordt er steeds afgevoerd. Door dat maaien en afvoeren gaat er steeds minder gewas groeien en wordt er ook later in het seizoen gemaaid, zodat eerst bijzondere kruiden ook in zaad kunnen komen.

Door verdere verschraling zal de kruidenrijkdom toenemen in het grasland. Bloeiende kruiden trekken insecten aan, die op hun beurt weer vogels en zoogdieren aantrekken. Dit is de aanpak waar LooHorst samen met de beheerders van de Gemeente Ede uitvoering aan geeft.

Onze projecten zie ook op www.loohorst.com
Overloopparkeerplaats Dolfinarium Harderwijk
Groen bouwen op het World Food Center terrein in Ede
Hagen actie begraafplaatsen Harderwijk
https://www.werkenbijloohorst.com/wp-content/uploads/2019/11/Photo_258x351_acf_cropped.png

Je kan echt bijdragen aan het succes.

Wij maken het groen en de buitenruimte waardevol! Bovenstaande projecten laten daar een stukje van zien. Aan deze missie werken ca. 50 collega’s elke dag met veel plezier. Aan alle onderdelen van de buitenruimte dus. Werk je al in de buitenruimte en ben jij toe aan de volgende stap? Of sta je voor de keuze voor een vak of een super stageplek? Bel/mail dan gewoon of kom even langs. Dan gaan we het gesprek met je aan over jou bijdrage aan ons gezamenlijk succes. Met alle plezier!